top of page
Search
  • Writer's pictureLou Hernández

SZÜNETEK MÉG - A NYÁR TOVÁBB - OLVANIVALÓ - IMÁDÁSSAL - 2023. augusztus 06.

Updated: Aug 15, 2023

ITT VAN EGY GYÖNYÖRŰ IMÁDSÁG DÁVID KIRÁLYTÓL, AMELY TANÍT, HOGY HOGYAN KÖZELÜLJÜNK A MI URAKHOZ, ISTENÜNKHEZ, ÉLVEZZÜK, ÉS ALÁZATOSAN ADJUK NEKI A DICSŐSÉGET.

Dávid király a Zsoltárok 86:11-13-ból:


"Taníts meg a te utadra, Uram,

hogy hűségedre támaszkodhassak;

adj osztatlan szívet,

hogy féljem a nevedet.

Dicsérlek téged, Uram, Istenem, teljes szívemből;

örökké dicsőítem a nevedet.

Mert nagy a te szereteted irántam;

megszabadítottál a mélységből,

a holtak birodalmából."

Ez az ima gyönyörűen fejezi ki azt a szívből jövő vágyat, hogy megismerjük és kövessék Isten útjait, megingathatatlan hűségünk legyen iránta, és dicsérjük és dicsőítsük az Ő nevét. Imádkozzunk:

"Kegyes és szerető Istenem, alázatos szívvel jövök eléd, keresem vezetésedet, bölcsességedet és megértésedet. Uram, taníts meg utaidra, és segíts, hogy hűségedre hagyatkozzam. Adj osztatlan szívet, hogy valóban tiszteld és féld szent nevedet.

Dicsérlek, Uram, Istenem, lényem mélyéről, mindennel, ami vagyok. Magasztalom nevedet, és hirdetem dicsőségedet mindörökké. Bőséges szeretetedben megmentettél a sötétségből, és üdvösséged világosságára vittél.

Uram, kérlek, hogy továbbra is légy vezetőm és védelmezőm, és vezess az igazság útján. Segíts, hogy bízzam a te igédben, és engedelmeskedjek parancsaidnak. Mindig törekedjek a bölcsességedre, és úgy éljek, hogy neved tiszteletet hozzon.

Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ez az ima szolgáljon kiindulópontul, amikor mélyebb kapcsolatot keresel Istennel. Ne feledd, az ima beszélgetés Mennyei Atyánkkal, és Ő lelkesen hallgat szívünkre. Nyugodtan öntsd ki előtte gondolataidat, reményeidet és aggodalmaidat bármikor.


3 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentarer


Post: Blog2_Post
bottom of page